Προϊόν

  • Flange

    Φλάντζα

    Το Flange είναι μια μέθοδος σύνδεσης σωλήνων, βαλβίδων, αντλιών και άλλου εξοπλισμού για τη δημιουργία ενός συστήματος σωληνώσεων. Παρέχει επίσης εύκολη πρόσβαση για καθαρισμό, επιθεώρηση ή τροποποίηση. Οι φλάντζες συνήθως συγκολλούνται ή βιδώνονται σε τέτοια συστήματα και στη συνέχεια συνδέονται με μπουλόνια.